Compartir Fotos, Vídeos e Audio

Para máis información pasa o punteiro polas imaxes.

Flickr: Almacena e comparte fotografías na rede

Picasa: Almacena e comparte fotografías na rede

Publica e comparte vídeos

Publica e comparte vídeos

Publica e comparte os teus podcast

Publica e comparte os teus podcast